Govorite medkulturno?

V današnjem svetu skupaj, na istem ozemlju, živijo različne kulture, etnične in verske skupine, ki pa niso nujno v stiku. V takšnih družbah, kjer razlike veljajo za slabost in so nezaželene, prihaja do diskriminacije. Namen projekta »Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga« (akronim MAMD) je predvsem ta, da večkulturne družbe postajajo medkulturne družbe, kar pomeni, da se med različnimi kulturnimi, etničnimi in drugimi skupinami, ki živijo skupaj, vzpostavljajo odnosi odprte interakcije, izmenjave in vsestranskega priznavanja, spoštovanja vrednot in življenjskih slogov.

Na tej spletni strani si lahko pridobite vse pomembne informacije o poteku projekta MAMD in se nam pridružite.

Zgodba projekta MAMD se je pričela pisati aprila v letu 2009. Potencial sta v njem prepoznala Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS (MIZŠ) in Evropska unija. Projekt je bil do vključno avgusta leta 2012 financiran s strani MIZŠ in Evropskega socialnega sklada.

Po uspešno izvedeni pilotni izvedbi, so trije partnerji Mladinski center Dravinjske doline (MCDD), Mladinski center Trbovlje in Celjski mladinski center prijavili prvo nadgradnjo projekta MAMD. S pomočjo sofinanciranja Evropske komisije, programa Progress, ki ga izvaja Evropska unija se je nadgradnja izvajala od marca 2013 do marca 2014. Rezultat tega izvajanja je tudi spletna stran, ki je pred vami.

V štirih letih izvajanja projekta MAMD se je krog njegovih podpornikov in podpornic zelo hitro širil. Z njim so se identificirala različna društva in posamezniki ter posameznice. MCDD je letu 2014 štafeto predal Mladinskemu svetu Občine Slovenske Konjice, ki je bil uspešen s prijavo druge nadgradnje projekta MAMD in ga bo tako s pomočjo sofinanciranja Finančnega mehanizma EGP in Norveške izvajal od oktobra 2014 do oktobra 2015.

V letu 2016 je Mladinski center Dravinjske doline ponovno poiskal priložnost za novo nadgradnjo projekta. Tretjo nadgradnjo projekta od 1. 3. do 31. 10. 2016 sofinacira Urad Vlade RS za komuniciranje v okviru prizadevanj za spoštovanje in sprejemanje pripadnikov različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov.

banner_begunci
Vsi_logotipi_tekst

Več podrobnosti o poti in vsebini projekta MAMD in partnerjih najdete v predalih »Opis projekta« in »Partnerji v projektu«.