USPOSABLJANJE: Mladinski delavci v medkulturnem dialogu

Mladinski center Trbovlje  v projektu MAMD pripravlja usposabljanje mladinskih delavcev za izvajanje aktivnosti medkulturnega dialoga in neformalnega učenja na teme kot so strpnost, diskriminacija, rasizem in toleranca. V ta namen smo pripravili sklop petih izobraževanj, ki bodo udeležence usposabljanja celovito pripravila na delo z mladimi v vsebinskem okviru medkulturnega dialoga. Izobraževanja bodo potekala od teoretičnega uvoda, individualnega učenja, praktičnega dela in evalvacije naučenega ter sinteze celotnega usposabljanja.

POTEK CELOTNEGA USPOSABLJANJA

Celotno usposabljanje mladinskih delavcev v okviru projekta MAMD bo potekalo od aprila 2013 pa vse do januarja 2014. V tem času bo usposabljanje vsebovalo 5 različnih aktivnosti, ki so opredeljene spodaj.  

Dvodnevno usposabljanje 

Dvodnevno usposabljanje je prva aktivnost v sklopu celotnega usposabljanja, ki bo potekala 25. in 26. aprila 2012 v Mladinskem centru Trbovlje. Celotno usposabljanje bodo vodile tri trenerke in sicer Rada Drnovšek, Katarina Nučič in Nastja Bevc. Nameni usposabljanja so sledeči:

 • mladinske delavce seznaniti s celotnim usposabljanjem kot tudi posameznimi nalogami usposabljanja;
 • teoretični uvod v obravnavane teme Uric medkulturnega dialoga;
 • predstavitev in prikaz metod v sklopu Uric medkulturnega dialoga ter
 • izkustvena igra za lažje razumevanje medkulturnosti.

Na usposabljanju se nam bodo priključili predstavniki Mladinskega centra Dravinjske Doline, ki bodo udeležencem predstavili urice medkulturnega dialoga. Sodelovali pa bodo tudi zunanji partnerji pri projektu in sicer: 

 • Rozana, društvo za kulturo, razumevanje in dialog,
 • Zveza Romov Slovenije ter
 • Društvo informacijski center Legebitra.

Program dvodnevnega usposabljanja najdete tukaj.

Urice medkulturnega dialoga

Kot že rečeno, bodo mladinski delavci v sklopu usposabljanja izvajali tudi Urice medkulturnega dialoga.Izkustvene delavnice bodo potekale v maju in juniju 2013, v dveh ali treh oddelkih 2. letnikov na srednjih šolah iz vseh 12. statističnih regij.

 V pilotnem izvajanju projekta MAMD (2009 – 2012) so bile delavnice pripravljene na temo romske kulture. V nadgradnji pa smo s sodelovanjem z društvom informacijski center Legebitra in Arabsko – slovenskim medkulturnim društvom Rozana, vzpostavili še dva modela delavnic na temo LGBT in islam. Na podlagi izvedenih delavnic Urice medkulturnega dialoga bodo nato med dijaki izbrani mladi ambasadorji medkulturnega dialoga (za funkcijo se bodo odločili prostovoljno), ki bodo v svojem mandatu do konca meseca februarja 2014 izvajali naloge (pripravljali prispevke, dogodke na temo medkulturni dialog, pripravili predstavitev države, ki jo bodo v svojem mandatu zastopali, itd.), se povezovali s sovrstniki iz držav, ki jih bodo zastopali in aktivno spodbujali medkulturni dialog med svojimi sovrstniki.

 

 Glavni namen častnega ambasadorja medkulturnega dialoga je mlade in druge starostne skupine osveščati in spodbujati k strpnosti, toleranci in izbiranju mirnih načinov sobivanja ter sodelovanja med večinsko kulturo in kulturami, ki se na svojevrsten način od večinske razlikujejo. V ta namen smo pripravili dokument, kjer so zapisane vse naloge mladega ambasadorja. Dokument je dosegljiv tukaj.

 

Urice medkulturnega dialoga imajo že vnaprej pripravljeno sestavo in način dela, ki bo tudi prikazan na dvodnevnem usposabljanju.

Na povezavah spodaj so pripravljene vsebine za izvedbo Uric medkulturnega dialoga: tema LGBT.

 1.  Power Point Prezentacija LGBT delavnice
 2.  Študija primera LGBT
 3.  Naloge LGBT
 4.  Test tolerantnosti

Na povezavah spodaj so pripravljene vsebine za izvedbo Uric medkulturnega dialoga: tema romska kultura.

 1. Power Point Prezentacija 
 2. Test tolerantnosti
 3. Naloge časopisne hiše
 4. Igra vlog

 

Individualno delo

Tretji del aktivnosti usposabljanja poteka  v mesecu maju in juniju 2013 in je namenjen pridobivanju teoretičnega znanja mladinskih delavcev na področju medkulturnega dialoga in medkulturnosti. Mladinski delavci bodo tako morali bodisi prebrati članek iz časopisa oziroma revije ali pa pa si bodo ogledali film, katerega vsebina spada v sklop teme medkulturnosti. Na podlagi prebranega članka oziroma ogledanega filma bo potrebno najti neko strokovno utemeljitev ter ob tem dodati lastno refleksijo in mišljenje.

Na spodnjih povezavah so navodila, kot tudi nabori člankov in strokovne literature za oddajo naloge.

 1. Navodila za esej
 2. Nabor filmov
 3. Nabor strokovne literature