Urice medkulturnega dialoga na SGLŠ Postojna

Mladinski center Postojna in Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna (SGLŠ Postojna) kot zunanja partnerja sodelujeta v projektu Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga (MAMD), ki ga sofinancira Evropska unija v sklopu programa Progress.

V projektu gre za zviševanje sprejemanja različnih kultur in spodbujanje medkulturnega dialoga med mladimi. Nosilci projekta MAMD, v katerem kot zunanji partnerji sodelujejo mladinski centri in srednje šole iz vseh 12. slovenskih statističnih regij, so Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) iz Slovenskih Konjic, Celjski mladinski center in Mladinski center Trbovlje.

Na SGLŠ Postojna je MCDD 05.06.2013 izvajal delavnice Urice medkulturnega dialoga. Mlade so senzibilizirali na temo LGBT skupnost. Razjasnjevali so s temo povezane pojme in razmišljali o predsodkih in stereotipih, ki v družbi krožijo o LGBT skupnosti. Po izvedenih delavnicah se je za funkcijo mladega ambasadorja medkulturnega dialoga prostovoljno odločilo 7 dijakinj. V svojem mandatu bodo med drugim spodbujale radovednost svojih sovrstnikov za raziskovanje različnih kultur, preko spleta bodo navezale stike s sovrstniki, ki živijo v državah, ki jih bodo kot mlade ambasadorke zastopale, sodelovale bodo na medkulturnih dogodkih v lokalnem okolju in za svoje sošolce pripravile predstavitev izbrane države.

Fotogalerijo si lahko ogledate tukaj.

 

sofinanciranje_slo