Urice medkulturnega dialoga na Gimnaziji Novo mesto

Na Gimnaziji Novo mesto je MCDD v sodelovanju z mladinskima delavkama iz Zavoda LokalPatriot in MC Krško izvajal delavnice Urice medkulturnega dialoga. Mlade so senzibilizirali na temo LGBT skupnost in romska kultura.

Gimnazija Novo mesto, Zavod LokalPatriot in Mladinski center Krško kot zunanji partnerji sodelujejo v projektu Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga (MAMD), ki ga sofinancira Evropska unija v sklopu programa Progress. V projektu gre za zviševanje sprejemanja različnih kultur in za spodbujanje ter pripravljenost za medkulturni dialog med mladimi.

Nosilci projekta MAMD, v katerem kot zunanji partnerji sodelujejo mladinski centri in srednje šole iz vseh 12. slovenskih statističnih regij, so Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) iz Slovenskih Konjic, Celjski mladinski center in Mladinski center Trbovlje.

Na Gimnaziji Novo mesto je MCDD v sodelovanju z mladinskima delavkama iz Zavoda LokalPatriot in MC Krško izvajal delavnice Urice medkulturnega dialoga. Mlade so senzibilizirali na temo LGBT skupnost in romska kultura. Razjasnjevali so s temama povezane pojme in razmišljali o predsodkih in stereotipih, ki v družbi krožijo o LGBT in romski skupnosti. O slednji je ga. Jelenka Jurič, predsednica romskega društva Romano gav – Romska vas Novo mesto, s svojo udeležbo na Uricah mladim omogočila, da so lahko dobili informacije iz prve roke. Po izvedenih delavnicah se je za funkcijo mladega ambasadorja medkulturnega dialoga prostovoljno odločilo 7 dijakinj. V svojem mandatu do februarja 2014 bodo med drugim spodbujale radovednost svojih sovrstnikov za raziskovanje različnih kultur, preko spleta bodo navezale stike s sovrstniki, ki živijo v državah, ki jih bodo kot mlade ambasadorke zastopale, sodelovale bodo na medkulturnih dogodkih v lokalnem okolju in za svoje sošolce pripravile predstavitev izbrane države.

Fotogalerijo si lahko ogledate tukaj.

 

sofinanciranje_slo