Urice medkulturnega dialoga na Srednji šoli Zagorje

Srednja šola Zagorje in Mladinski center Zagorje ob Savi, kot zunanja partnerja, sodelujeta v projektu Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga (MAMD), ki ga sofinancira Evropska unija v sklopu programa Progress.

Pri projektu gre za zviševanje sprejemanja različnih kultur in za spodbujanje ter pripravljenost za medkulturni dialog med mladimi. Nosilci projekta MAMD, v katerem kot zunanji partnerji sodelujejo mladinski centri in srednje šole iz vseh 12. slovenskih statističnih regij, so Mladinski center Dravinjske doline (MCDD), Celjski mladinski center in Mladinski center Trbovlje (MCT).

Na Srednji šoli Zagorje je MCDD v sodelovanju z mladinskima delavkama iz MCT izvajal delavnice urice medkulturnega dialoga. Mlade so senzibilizirali na temo LGBT skupnost in romska kultura. Razjasnjevali so s temama povezane pojme in razmišljeli o predsodkih in stereotipih, ki v družbi krožijo o romski kulturi in LGBT skupnosti. O slednji je g. Mitja Blažič, aktivist za pravice istospolno usmerjenih, s svojo udeležbo na Uricah omogočil, da so lahko dobili kredibilne informacije oziroma odgovore  na vprašanja, ki v družbi veljajo za tabu. Po izvedenih delavnicah so se za funkcijo mladega ambasadorja medkulturnega dialoga prostovoljno odločili 4 dijaki. V svojem mandatu do februarja 2014 bodo, med drugim, spodbujali radovednost svojih sovrstnikov za raziskovanje različnih kultur, preko spleta bodo navezali stike s sovrstniki, ki živijo v drugih državah, ki jih bodo kot mladi ambasadorji zastopali, sodelovali bodo na medkulturnih dogodkih v lokalnem okolju in za svoje sošolce pripravili predstavitev izbrane države.

Fotogalerijo si lahko ogledate tukaj.

 

sofinanciranje_slo