Urice medkulturnega dialoga na ŠC Srečka Kosovela Sežana

Šolski center Srečka Kosovela Sežana in Mladinski center Podlaga, kot zunanja partnerja, sodelujeta v projektu Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga (MAMD), ki ga sofinancira Evropska unija v sklopu programa Progress.

Pri projektu gre za zviševanje sprejemanja različnih kultur in za spodbujanje ter pripravljenost za medkulturni dialog med mladimi. Nosilci projekta MAMD, v katerem kot zunanji partnerji sodelujejo mladinski centri in srednje šole iz vseh 12. slovenskih statističnih regij, so Mladinski center Dravinjske doline (MCDD), Celjski mladinski center in Mladinski center Trbovlje (MCT).

Na ŠC Srečka Kosovela Sežana je MCDD junija 2013 v sodelovanju z mladinskima delavkama iz MC Podlaga izvajal delavnice Urice medkulturnega dialoga. Mlade so senzibilizirali na temo LGBT skupnost in romska kultura. Razjasnjevali so s temama povezane pojme in razmišljali o predsodkih in stereotipih, ki v družbi krožijo o romski in LGBT skupnosti. Po izvedenih delavnicah so se za funkcijo mladega ambasadorja medkulturnega dialoga prostovoljno odločile 3 dijakinje. V svojem mandatu do februarja 2014 bodo med drugim spodbujale radovednost svojih sovrstnikov za raziskovanje različnih kultur, preko spleta bodo navezale stike s sovrstniki, ki živijo v državah, ki jih bodo kot mlade ambasadorke zastopale, sodelovale bodo na medkulturnih dogodkih v lokalnem okolju in za svoje sošolce pripravile predstavitev izbrane države.

Fotogalerijo si lahko ogledate tukaj.

 

sofinanciranje_slo