Urice na ŠC Srečka Kosovela Sežana

Urice medkulturnega dialoga, ki jih je MCDD izvedel v sodelovanju z mladinskima delavkama iz MC Podlaga na ŠC Srečka Kosovela Sežana. Dijaki, ki so se prostovoljno odločili za funkcijo mladega ambasadorja medkulturnega dialoga bodo v svojem mandatu med drugim spodbujali radovednost svojih sovrstnikov za raziskovanje različnih kultur, preko spleta bodo navezali stike s sovrstniki, ki živijo v državah, ki jih bodo kot mladi ambasadorji zastopali, sodelovali bodo na medkulturnih dogodkih v lokalnem okolju in za svoje sošolce pripravili predstavitev izbrane države.

 

sofinanciranje_slo