Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga

Vabimo Vas, da postanete nosilec naziva Častni ambasador medkulturnega dialoga v nadgradnji projekta Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga, ki ga sofinancira Evropska Unija v programu Progress.Projekt bo trajal do marca 2014. Njegov glavni namen je mlade in druge starostne skupine osveščati in spodbujati k strpnosti, toleranci in izbiranju mirnih načinov sobivanja ter sodelovanja med večinsko kulturo in kulturami, ki se na svojstven način od večinske razlikujejo.

Mladim želimo skozi aktivnosti projekta dati sredstva in znanje za aktivno participacijo pri vzpostavljanju okolja naklonjenega medkulturnemu dialogu. Torej ne gre za to, da bi naredili le  nekaj za mlade, temveč za to, da naredimo nekaj skupaj z njimi. Izmed več kot 400 mladih bomo v letu 2013 izbrali 55 mladih, ki bodo zastopali države članice Sveta Evrope in mediteranske države. Mladi bodo ob izboru dobil naziv »Mladi ambasador medkulturnega dialoga«. Med vrstniki in na medkulturnih prireditvah v sklopu projekta bodo mladi ambasadorji promovirali izbrano državo, njeno kulturo, običaje, navade in si prizadevali za toleranco, strpnost in razumevanje drugačnih kultur. Kot medijska osebnost bi predstavljali in zagovarjali vrednote medkulturnega dialoga. Projekt vključuje 12 slovenskih srednjih šol iz vseh statističnih regij.