Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga – nadgradnja projekta

 

V Mladinskem centru Dravinjske doline (MCDD) smo bili skupaj z Mladinskim centrom Trbovlje in Celjskim mladinskim centrom po predhodno pridobljenem podpornem pismu s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve uspešni na razpisu Evropske unije, v programu Progress. Sprejeta je bila prijava nadgradnje projekta Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga (MAMD), ki ga bomo izvajali do meseca marca 2014. Projekt smo kot poslovodeči partner od leta 2009 do 2012 pilotno izvajali na nacionalni ravni z 22. partnerji iz različnih področij delovanja na mladinskem polju. Takrat je bil sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Temeljni cilj projekta je ustvarjati priložnosti za spoznavanje in sožitje različnih kultur v multikulturnem svetu, z namenom razvijati občutek skupnosti in pripadnosti ter gojiti vzajemno spoštovanje in razumevanje drug drugega. Projektne aktivnosti temeljijo na neposredni mladinski participaciji. V projekt so vključene mladinske organizacije, mladinski centri in srednje šole, ki med seboj že sodelujejo ali pa bodo sodelovanje šele vzpostavile. Poleg komplementarnega sodelovanja formalnih in neformalnih vzgojno-izobraževalnih institucij bodo vzpostavljene tudi okoliščine za kvalitetno neformalno izobraževanje mladinskih delavcev, za spoznavanje različnih kultur in kulturnih skupin v okviru kulturnih in športnih dogodkov in za izvajanje promocije medkulturnega dialoga preko premišljenega informacijskega procesa. V sklopu izvajanj delavnic Urice medkulturnega dialoga na srednjih šolah iz vseh 12. slovenskih statističnih regij, bo izbranih 55 mladih ambasadorjev medkulturnega dialoga. Ti bodo v svojem mandatu prostovoljno zastopali eno izmed držav članic Sveta Evrope in Mediteranskih držav. Motivacijo mladih ambasadorjev za izvajanje nalog mandata bodo dodatno spodbujali tudi tuji mentorji in častni ambasadorji projekta. Pri organizaciji in izvajanju nekaterih aktivnosti projekta bodo sodelovali tudi Zveza Romov Slovenije; Rozana, Društvo za kulturo, razumevanje in dialog; Društvo informacijski center Legebitra in Zavod Mladinska mreža MaMa. Izvajanje projekta MAMD je že mogoče spremljati na Facebook skupini, od meseca aprila naprej pa tudi na tej spletni strani projekta.

»This Programme is implemented by the European Commision – with the financial support from Progress Programme of the european Union. It was established fo financially support the implementation of the objectives of the european Union in the employment, social affairs and equal opportunities area, and thereby contribute to the achievement of the Europe 2020 Strategy goals in this fields.«