Komentirajte nacionalne prioritete programa PROGRESS na področju nediskriminacije in raznolikosti za 2013 – 2014

Evropska komisija je v okviru programa PROGRESS za leto 2013 objavila javni razpis na področju nediskriminacije in raznolikosti, ki je namenjen državnim organom, pristojnim za področje nediskriminacije ali od njih pooblaščenim organizacijam. V tem okviru je MDDSZEM pripravil okvirne nacionalne prioritete  z vabilom, da nevladne organizacije podajo svoje komentarje in pripombe.

Nevladne organizacije, ki delujejo na področju boja proti diskriminaciji ali spodbujanja enakosti, in druge zainteresirane neprofitne organizacije tako pozivamo, da predlagane prioritete pogledajo in po elektronski pošti na naslov zagovornistvo@cnvos.si posredujejo svoje komentarje ali predloge sprememb.

Ob pripravi prioritet je potrebno upoštevati tudi Smernice za integracijo načela nediskriminacije, ki jih je izdal Urad za enake možnosti.

MDDSZEM predloge pričakuje do 2. 9. 2013, zato nevladne organizacije prosimo, da jih na zgornji naslov pošljejo najkasneje do 30. 8.2013, da jih lahko še uredijo in po potrebi medsebojno uskladijo.

Javni razpis programa PROGRESS za leto 2013 za državne organe
Nacionalne prioritete v okviru programa PROGRESS na področju nediskriminacije in raznolikosti za obdobje 2013 – 2014
Smernice za integracijo načela nediskriminacije