Igre kultur 2013 – medalja okrog vratu

 

sofinanciranje_slo