Faila Pašić Bišić

failaRodila sem se bosanskim staršem, ekonomskim migrantom v Sloveniji, na začetku osemdesetih let, za svoje vseživljenjsko delo sem še pred svojim 30. letom prejela številna državna in mednarodna priznanja. Naj prostovoljka 2006; Obraz evropskega leta enakih možnosti 2007; Dobrotnica leta 2007; Nominacija za Slovenko leta 2008 in Nominacija za mlado Evropejko leta 2008; Ambasadorka EU leta boja proti revščini in socialni izključenosti 2010; Priznanje Andragoškega centra za vseživljenjsko učenje 2011; Bošnjakinja leta 2012, Sarajevo-Bosna in Hercegovina; Ženska, ki navdihuje Evropo, EIGE, 2013.

Sem svobodna hči svobodnih staršev. Vzgoja žensk, ki nosijo naglavno ruto je zahtevala vrsto let ljubeče prizadevnosti. Stereotipi so bili vedno izraz javnega mnenja, kakršno se ustvarja v družbi. Na videz nedolžne napake se pred družbo predstavljajo kot hudi prestopki in svarilna znamenja. Posploševanje ali generalizacija, pretiravanja družbe, nas sili da to zavestno odklanjamo in si prizadevamo za pozitivno podobo. Dekonstruirati ta stereotipna interpretiranja mene same in mojega sveta, je temeljna in prednostna naloga moje družine.  Svoje življenje sem v celoti posvetila sožitju vseh ver, narodov, kultur, ter predvsem pomaganju ljudem v razumevanju sebe. Tako se mnogi učijo iz mojih lastnih izkušenj in premagujejo lastne izzive. Vse ostalo je moj čas, ki je na tem svetu, svet. Ženske, ki nosimo naglavno ruto smo plemenite in vse, kar si želimo je, da se ljudje do nas obnašajo plemenito.

Moji življenjski cilji se uravnavajo glede na naslednji pogled: Da bom znala izkoristiti svoje rojstvo, da nikoli ne bom sraka, če sem lahko labod. Da iz mojega besednega zaklada za vedno izgineta besedici Jaz in Moje, ki kot veriga na nogah in zanka za vratom dušita vsako plemenito dušo. Da medkulturni dialog postane moja vodilna volja, ki ne bo poznala obotavljivosti, ne dvoma. Naj nikoli ne postanem služabnik, ki bo sklanjal svojo glavo niti gospodar, ki jo bo vzvišeno dvigoval, in vseeno v sebi ohranim svoj ponosni jaz. In osebni cilj? Biti tam, kjer je moč odločanja. Ko bom s svojim podpisom lahko rešila na stotine otrok, ki jih je zaznamovalo ime in kraj, kjer so bili rojeni.

Faila Pašić Bišić
Svet Vlade RS za uresničevanje načela enakega obravnavanja 2009-2013
Človekoljubno dobrodelno društvo UP
Sp. Plavž 24e, 4270 Jesenice
e: info@up-jesenice.org
www.up-jesenice.org