Uključi me!

Projekt “Uključi me” je primer dobre prakse, ki je bil izveden s strani organizacije Udruga ZORA v Čakovcu, skupaj z Občino Međimurje in mladinskim domom “Lighthouse”.

Tako smo, v ponedeljek 14.10.2013 ob 10:00 uri gostili Josipa Špicarja, ki nam je na kratko predstavil projekt, njegov namen kot tudi rezultate in učinke na lokalno skupnost. Najpomebnejši podatek je, da so v času projekta, ki je trajal med 23.12.2010 in 22.12. 20111, izdali brošuro, ki vsebuje deklaracijo o človekovih pravicah in pravicah Romov. Prav tako so naredili javno kampanjo “Say YES for…” v kateri je sodelovalo več kot 1000 ljudi iz lokalne skupnosti.  Eden izmed rezultatov pa je bil tudi edukacijski film, ki si ga lahko ogledate tukaj.

Fotogalerijo si lahko ogledate tukaj.

sofinanciranje_slo