Sežana, Novo mesto in Slovenj Gradec – obiskana mesta mladih ambasadorjev medkulturnega dialoga

Koordinatorka mladih ambasadorjev medkulturnega dialoga, Vladimíra Mazourová, je obiskala mlade ambasadorje medkulturnega dialoga na Šolskem centru Slovenj Gradec in Muta, na Gimnaziji Novo mesto in na Gimnaziji Srečka Kosovela Sežana.

V sodogovarjali so se o nalogah mladega ambasadorja, ki so jih že izvedli, napisali so nekaj o sebi in razmišljali o tem, kaj jim pomeni medkulturni dialog. Mladi ambasadorji so tudi poročali o napredovanju prijateljstva med njimi in njihovimi mentorji iz drugih držav ter o obiskovanju medkulturnih dogodkov. Le-teh so se udeležili tudi v njihovih lokalnih mladinskih centrih – MKC Slovenj Gradec, LokalPatriot Novo mesto in MC Podlaga Sežana.

V Novem mestu je beseda tekla tudi o težavah, s katerimi se spoprijemajo pri izvajanju svojega mandata. Živa Janc iz mladinskega centra LokalPatriot je predstavila medkulturne dogodke, ki so jih mladi ambasadorji že obiskali in tudi tiste, ki jih v MC-ju še pripravljajo. Pri izvajanju nalog bodo mladim ambasadorjem pomagali tudi nekateri profesorji na šoli.

Srečanje v Sežani je potekalo v Mladinskem centru Podlaga. Mladinska delavka Franja Čok je mladim ambasadorjem pri izvajanju njihovih nalog vseskozi v oporo. Vsi skupaj so zelo aktivni in sodelujejo tudi v ostalih aktivnostih, ki jih izvaja MC Podlaga. Na podlagi slišanega, bo delo mladih ambasadorjev v Sežani opravljeno zelo kvalitetno.

Pripravil:MCDD

 

sofinanciranje_slo