Linda Nistor, mentorica Eve Štrakl

lindaMoje ime je Linda Nistor in sem mlada učiteljica iz Braile v Romuniji. Rada organiziram prostočasne aktivnosti za svoje študente z namenom izobraževanja, spodbujanja njihovega celostnega osebnostnega razvoja in opremljanja s splošnim znanjem in lokalnimi vrednotami. Glavni cilj aktivnosti, ki jih koordiniram, je izpolnjevanje akademskih obveznosti in družabnih potreb študentov. Rada potujem, saj mi neposreden stik z ljudmi iz tujine daje priložnost za učenje novih stvari, odkrivanje novih kultur, vedno širše razumevanje raznolikosti kultur in skupnosti, razvijanje poglobljene kulturne zavednosti in povečanje medkulturne senzibilnosti.

Sem članica nacionalne NVO, katere cilj je podpora in razvoj psihologije na različnih področjih in vključitev v organiziranje strokovnih programov, tečajev usposabljanja, kulturnih, znanstvenih, izobraževalnih in humanitarnih aktivnosti in projektov. Sem mediatorka med NVO in šolami. Organiziram aktivnosti z namenom spodbujanja prostovoljstva.

Zakaj je, na splošno, medkulturni dialog pomemben?

Medkulturni dialog pomaga ljudem razširiti lastna kulturna obzorja. Biti v stiku z drugimi kulturami nam ne pomaga le razumeti drugih kultur, ampak tudi zavedati se lastne tradicije, običajev in kulture.