Lutjona Lula, mentorica Anje Slemič

lutjonaSem Lutjona Lula iz Tirane. Stara sem 21 let in sem diplomirala na Univerzi v Tirani na Oddelku za politične vede. Septembra nadaljujem študij magisterija na Univerzi v Beogradu, s poudarkom na jugovzhodnih evropskih študijih. V zadnjem letu sem delala kot strokovnjakinja za mednarodne odnose na albanski pošti. Eden mojih največjih hobijev je učenje tujih jezikov. Kot dodatek k angleščini tekoče govorim francosko in italijansko, trenutno pa se učim tudi nemškega jezika. Prav tako rada potujem. Pravijo, da »potovanja razširjajo um« in k temu bi dodala še »duha«. Kot ekstravertirana oseba se rada s komerkoli družim in izmenjujem ideje. Poleg mojih profesionalnih aktivnosti, sem bila zelo aktivna pri lokalnih NVO in na mednarodnih usposabljanjih, ki so bila večinoma osredotočena na človekove pravice in regionalno sodelovanje. Zelo se veselim mentorstva mladi ambasadorki, ki bo zastopala Albanijo, kateri bom skušala prispevati nepristranske in profesionalne informacije. Vem, da bo to zame izziv in za sodelovanje sem zelo motivirana.

Zakaj je, na splošno, medkulturni dialog pomemben?

Medkulturni dialog je pomemben pri spodbujanju strpnosti. Po mojem mnenju je za našo regijo zelo pomemben. Glede na dogajanja v preteklosti neprestano ustvarjamo stereotipe. Menim, da se lahko te ovire in poenostavljanja preprečijo in zmanjšajo z uporabo medkulturnega dialoga. Tovrstne aktivnosti so vedno dajale možnost, da vidimo »drugo stran« drugače, kot smo bili naučeni.