Medgeneracijsko druženje in računalniško opismenjevanje starejših

V Celjskem mladinskem centru smo v okviru projekta Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga torek, 21.01.2014, namenili opismenjevanju starejših občanov in medkulturnemu dialogu.

Pridružili so se nam mladi prostovoljci, ki so z veseljem predstavili skupinam starejših občanov uporabo sodobnega načina komunikacije ter jim tako predstavili osnove računalnika ter jih spodbudili k uporabi spleta. Ustvarili so si račun za elektronsko pošto, nekateri pa celo Facebook, katera bosta tako starejše kot tudi mlade prostovoljce povezovala in omogočala ohranjanje stikov tudi po končani delavnici.

sofinanciranje_slo