Medkulturni dialog v treh občinah

Mladinski svet občine Slovenske Konjice (MSOSK) nadaljuje zgodbo projekta Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga (MAMD), katerega avtor je Mladinski center Dravinjske doline.

S tem nadaljuje pot uspešnega projekta, katerega začetki segajo v leto 2009. V tej nadgradnji, ki je sofinancirana iz sredstev Finančnega mehanizma EGP in Norveške v okviru Sklada za nevladne organizacije, bodo delavnice Urice medkulturnega dialoga prilagojene za osnovnošolske otroke. V delavnicah bodo sodelovali tudi predstavniki manjšin iz Zveze Romov Slovenije, Človekoljubnega dobrodelnega društva UP, Društva Legebitra in predstavniki migrantov. MSOSK je za osnovne šole iz širšega lokalnega okolja pripravil uvodno srečanje s predstavitvijo projektnih aktivnosti. Za sodelovanje so izrazile interes: OŠ Pod goro, OŠ Ob Dravinji, OŠ Zreče, OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica in OŠ Loče.Projektne aktivnosti lahko spremljate tudi na Facebooku.

Klik za ogled fotoalbuma.