Usposabljanje za izvajanje delavnic Urice medkulturnega dialoga na osnovnih šolah