Usposabljanje za medkulturno vzgojo izvedeno

Mladinski svet Občine Slovenske Konjice je v sklopu projekta MAMD izvedel usposabljanje za izvajalce in izvajalke delavnic Urice medkulturnega dialoga. Praktično so bili predstavljeni štirje tematski modeli: romska in muslimanska kultura, LGBT – skupnost ter migranti in migrantke.

Na usposabljanju so sodelovali tudi predstavniki kulturnih in etničnih manjšin. Na vprašanja v zvezi s temami so odgovarjali Mitja Blažič iz Društva Informacijski center Legebitra in Hazbije Bytyqi kot predstavnica albanske manjšine. Izobraževalni modeli bodo v mesecu februarju pilotno izvedeni na OŠ iz širšega lokalnega okolja delovanja MSOSK.

Klik za ogled foto albuma.

Avtor: MSOSK