Urice medkulturnega dialoga na OŠ Ob Dravinji, OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica in OŠ Pod goro