Martin Berishaj

Martin_BerishajPo zaključku albanske osnovne in srednje šole v Tuziju (Črna Gora) sem se v šolskem letu 1980/81 vpisal  na FDV (nekdaj FSPN – Fakulteta za sociologijo politične vede in novinarstvo), mednarodna usmeritev, katero sem z odliko končal leta 1984. Diplomska naloga Mednarodni pomen Prizrenske lige, je bila objavljena kot knjiga v KRT-u (knjižnica revolucionarne teorije). Po končanju fakultete sem magistrski in doktorski študij končal prav tako z odliko na Filozofski fakulteti v Ljubljani. V času študija sem se izpolnjeval pri »Instituti i kultures popullore« v Tirani, kjer sem deloval na področju albanskega običajnega prava. Moje izkušnje na tem področju je skupaj z mojo disertacijo objavila ZRC SAZU v knjižni obliki pod naslovom Skrita moč Bese. Poleg tega sem do sedaj objavil pet monografij ter več strokovnih člankov.

V Sloveniji sem od leta 1989 aktivno sodeloval pri izoblikovanju kulturnih politik in vključevanja Albancev v slovenski kulturni in politični prostor. Bil sem predsednik prve albanske politične stranke DZK (Demokratična Zveza Kosova), ki je sodelovala v parlamentarnih volitvah leta 1990. Od leta 2001 sem glavni in odgovorni urednik časopisa za znanost in kulturo Alternativa, ki izhaja v treh jezikih: albanskem, slovenskem in angleškem jeziku. Po končanju doktorskega študija sem se izpopolnjeval na Institutu za narodnostna vprašanja v Ljubljani za manjšinsko problematiko ter leta 2002-2003 v NAAC-u v Washingtonu za mednarodna pogajanja in medkulturni dialog v Jugovzhodni Evropi. Leta 2003 sem se v sodelovanju z »Albanian Civic League« v New Yorku izpopolnjeval na »Princeton University« za mejna in etnična vprašanja.

Od leta 2003 vodim tudi Institut za albanske študije v Ljubljani ter od leta 2005 “Victory” v Prištini, kjer opravljam funkcijo dekana na Fakulteti za zunanjo politiko in diplomacijo. Predavatelj sem na več tujih in domačih univerzah. Sem član več mednarodnih združenj politologov, antropologov in sociologov.

Vsa ta leta torej aktivno sodelujem pri medkulturnem dialogu, pri čemer si prizadevam, da pomagam pri gradnji poti ter odpiranju novih obzorij za marginalne skupine ter pri ustvarjanju za njih boljšega in prijaznega socialnega ter kulturnega  prostora.