Človekove pravice veljajo za vse

Mladinski svet Občine Slovenske Konjice (MSOSK) je v sklopu projekta Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga (MAMD) Urice medkulturnega dialoga prvič izvedel še na OŠ Loče, drugič pa že na OŠ Ob Dravinji in na OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica.

Na prvih dveh omenjenih je bila tema Uric muslimanska kultura. Gostja, Faila Pašić Bišić, iz Društva UP je neutrudno odgovarjala na vprašanja otrok. Prav tako je na OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica, kjer so tokrat informirali o LGBT-skupnosti, na vprašanja odgovarjal Mitja Blažič iz Društva Legebitra. Mladim so predstavili Splošno deklaracijo o človekovih pravicah, Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in svoboščin, Ustavo Republike Slovenije in Zakon o uresničevanju enakega obravnavanja.

Skozi pridobivanje realnih informacij iz življenja gostov so zopet padali stereotipi in predsodki. Urice medkulturnega dialoga na štiri različne teme so do sedaj vključile 250 otrok iz OŠ iz širšega lokalnega okolja delovanja MSOSK.

Klik za ogled foto albuma iz OŠ Loče, OŠ Ob Dravinji in OŠ Pohorskega Bataljona Oplotnica.

Avtor: MSOSK