Romska kultura na OŠ Zreče in OŠ Loče

Mladinski svet Občine Slovenske Konjice je na OŠ Loče in OŠ Zreče v sklopu projekta MAMD izvedel delavnice Urice medkulturnega dialoga na temo romska kultura.

Mladi so spoznali, kakšna je vloga medijev pri oblikovanju javnega mnenja o različnih kulturah. Na OŠ Loče sta bila gosta predstavnika prekmurske romske skupnosti, Monika Sandreli in Sandi Horvat. Mladi so ju lahko vprašali kar koli v povezavi z Romi v Sloveniji. Najpogostejši vprašanji sta bili od kod so Romi prišli in če sta bila kdaj žrtvi diskriminacije.

Analiza evalvacije, ki so jo izvedli po izvedenih Uricah na OŠ Zreče, je pokazala, da je bil pogovor z gostjo iz mariborske romske skupnosti všeč 93 % udeleženih. 85 % otrok je menilo, da so delavnice te vrste pomembne za njihov osebnostni razvoj, 93 % pa si jih želi, da bi bilo podobnih delavnic na šoli več.

Klik za ogled foto albuma iz OŠ Loče in OŠ Zreče.

Avtor: MSOSK