Mlada ambasadorka medkulturnega dialoga iz OŠ Pod goro

Ambasadorka_O_Pod_goro_re“Mi, mladi, gledamo na druge kulture malo drugače kot odrasli. Vendar pa slednji močno vplivajo na naše mišljenje in strpnost. Mediji in politiki, ki jih vsak dan spremljamo, morajo biti vzor sprejemanja in dopuščanja drugačnosti. Ne glede na barvo kože, jezik ali kulturo smo vsi ljudje. Ko v mislih nestrpno obravnavamo različne, se poskušajmo »ohladiti« z mislijo, kako ti vidijo nas. Tako drugačni kot so oni za nas, smo mi za njih. In to nas uči medkulturni dialog.” (Perina)

 

 

 

Za koordinacijo projekta MAMD je na OŠ Pod goro skrbela učiteljica Maja Olup, ki je prav tako delila svoje mnenje o projektu in medkulturnosti:

 

Maja_Olup»Že kar nekaj časa delam z otroki iz priseljenskih družin. Trudim se, da je njihovo vključevanje v novo okolje prijetnejše. Še vedno mi to delo predstavlja velik izziv in zelo rada ga opravljam. Na šoli se zavedamo, da omenjeni otroci, predvsem zaradi nepoznavanja jezika ter kulturnih raznolikosti, potrebujejo različne oblike pomoči. V sodelovanju z njimi bi jim radi_e omogočili_e uspešnejšo integracijo v novo okolje in tako prispevati k boljši kakovosti njihovega življenja. Hkrati pa se trudimo, da podiramo ograje pri sprejemanju različnosti. Pri tem so nam Urice medkulturnega dialoga, zelo koristile. Otrokom so pomagale soočiti se s strahom pred neznanim in jim razširile obzorja.«

 

 

Projekt Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga je v letih 2014 in 2015 izvajan s strani Mladinskega sveta Občine Slovenske Konjice in sofinanciran s strani Finančnega mehanizma EGP in Finančnega mehanizma Norveške.