Mladi ambasadorji gredo naprej

Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) od leta 2009 izvaja projekt Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga. Doslej je doživel že dve nadgradnji. Zadnjo je v letih 2014 in 2015 izvedel Mladinski svet Občine Slovenske Konjice (MSOSK), ki je izobraževalne modele Urice medkulturnega dialoga prilagodil za osnovnošolsko mladino tretje triade. Tekom let je projekt združil številne večinske in manjšinske organizacije ter nepovezane aktiviste in aktivistke za človekove pravice. Izvajalci so se vključili tudi v kampanjo Sveta Evrope proti sovražnemu govoru na spletu »No hate speech«, ki je konec leta 2015 prerasla v gibanje. V omenjeno gibanje je vključen tudi Mirovni inštitut, s katerim je MCDD združil moči in konec preteklega leta na Gimnaziji Ptuj izvedel delavnice na temi sovražni govor in romska kultura. Mladi so spoznali različne tipe sovražnega govora in mehanizme, kako ga preprečevati. Na podlagi izkustvene didaktične igre so razvijali tudi kritično razmišljanje in v zadnjem delu delavnic od romske aktivistke dobili priložnost izvedeti vse, kar jih je zanimalo o romski kulturi. In kaj jih je zanimalo? Koliko Romov je v Sloveniji; kdo sploh Romi so; kakšne veroizpovedi so; zakaj prosijo za denar, namesto da bi šli delat; od kod izhajajo; zakaj so odrezani od večinske družbe; zakaj se je Romov oprijelo dejstvo, da so nagnjeni h kraji; zakaj imajo ljudje o Romih predsodke in kaj Romi menijo o ne-Romih.

Vir: MCDD