Integracija otrok priseljencev

integracija1Mladinski center Dravinjske doline je na OŠ Pod goro izvedel izobraževalni posvet na temo integracije otrok iz drugih govornih območij. Pedagoški kader je s pomočjo SWOT analize identificiral prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti, kar se tiče vključevanja otrok priseljencev na osnovni šoli. Največja ovira pri učinkoviti integraciji je nepoznavanje jezika in odsotnost učinkovitega mehanizma ter sredstev za intenzivno učenje slovenskega jezika s prevodom v materni jezik. Na podlagi analize sta bili oblikovani dve dolgoročni strategiji za izboljšanje integracijskega procesa in sicer bo med drugim vzpostavljeno sodelovanje s pripadnico lokalne albanske skupnosti, ki bo povezovalni člen med šolo in priseljenskimi družinami.

Vir in foto: MCDD