Partnerji projekta skozi leta

30. april 2009 – 31. avgust 2012 – Pilotna izvedba

K triletnemu pilotnemu projektu Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga (nadalje MAMD), je pristopilo triindvajset konzorcijskih partnerjev iz celotne Slovenije s poslovodečim konzorcijskim partnerjem Mladinskim centrom Dravinjske doline. Mrežo projekta so sestavljali:

Mladinski center Trbovlje; Celjski mladinski center javni zavod za mladinsko kulturo, informiranje in šport; Mladinski kulturni center Maribor; Društvo zaveznikov mehkega pristanka; Center interesih dejavnosti Ptuj; Javni zavod Center za mlade Ruše – Cezam Ruše; Evropski kulturni in tehnološki center Maribor; Javni zavod mladinski center Velenje, kultura in izobraževanje; Avantis zavod za mednarodne aktivnosti in sodelovanje; Gimnazija Brežice; Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice; Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje; Javni zavod Vetrnica Slovenj Gradec; Šolski center Slovenj Gradec, Srednja ekonomska šola Slovenj Gradec; Javni zavod mladinski center Litija; Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota; Mladi forum socialnih demokratov; Mladinski center Bit Črnomelj; Šolski center Slovenske Konjice – Zreče; Šolski center Velenje; Poslovno-komercialna šola Celje in Prva gimnazija Maribor.

Projekt MAMD je delno financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport.

 

english-logotipi1

1. marec 2013 – 1. marec 2014 – Prva nadgradnja projekta

V sklopu prve nadgradnje projekta MAMD so sodelovali trije partnerji: Mladinski center Dravinjske doline, Celjski mladinski center in Mladinski center Trbovlje. Projektu so se kot zunanji partnerji pridružili mladinski centri in srednje šole iz 11. slovenskih statističnih regij:

Šolski center Slovenske Konjice – Zreče; Srednja šola Slovenj Gradec in Muta; Gimnazija Novo mesto; Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina; Prva gimnazija Maribor; Srednja šola Zagorje; Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna; Šolski center Srečka Kosovela Sežana – Gimnazija in ekonomska šola; Ekonomska šola Murska Sobota; Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer; ŠC Škofja Loka; ŠC Krško – Sevnica; CIRIUS Kamnik; MC Hiša mladih Ajdovščina; LokalPatriot; MC Krško; MC Podlaga Sežana; MC Postojna; Javni zavod Vetrnica Slovenj Gradec in Mreža MaMa.

Zunanje partnerke so bile tudi manjšinske organizacije: Društvo informacijski center Legebitra, Arabsko kulturno društvo Rozana, Zveza Romov Slovenije, Terne Roma, Človekoljubno dobrodelno društvo UP.

Eden izmed rezultatov projekta je tudi pričujoča spletna stran.

Projektne aktivnosti je sofinancirala Evropska komisija v sklopu programa Progress, ki ga izvaja Evropska unija.

 

english-logotipi2
 

15. oktober 2014 – 14. oktober 2015 – Druga nadgradnja projekta

Prijavitelj druge nadgradnje projekta MAMD je bil Mladinski svet Občine Slovenske Konjice (MSOSK). Zunanje partnerke projekta so bile osnovne šole iz širše lokalne skupnosti MSOSK: OŠ Zreče, OŠ Pod goro, OŠ Ob Dravinji, OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica in OŠ Loče ter manjšinske organizacije: Društvo informacijski center Legebitra, Človekoljubno dobrodelno društvo UP, Terne Roma – Mladi Romi in Zveza Romov Slovenije.

Prijava druge nadgradnje projekta nadalje MAMD je bila uspešna na Javnem razpisu Sklada za nevladne organizacije za zbiranje projektnih predlogov za donacije za male projekte v okviru sredstev Finančnega mehanizma EGP in Norveške.

 

logotipi 3

1. marec – 31. oktober 2016 – Tretja nadgradnja projekta

Prijavo tretje nadgradnje projekta je podal Mladinski center Dravinjske doline in sicer na Javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2016 Urada Vlade RS za komuniciranje. Zunanje partnerke projekta so: OŠ Pod goro, OŠ Zreče, OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica, OŠ Loče in OŠ Ob Dravinji ter osnovne šole iz mest, v katerih so integracijske hiše za begunce in begunke. Manjšinske organizacije, ki sodelujejo v izvajanju Uric medkulturnega dialoga so: Človekoljubno dobrodelno društvo UP, Terne Roma – Mladi Romi, Zveza Romov Slovenije in Društvo Odnos. V aktivnosti so vključeni_e tudi nepovezani aktivisti_ke manjšinskih skupnosti.

banner_begunci

 

 

 

Vsi_logotipi_tekst