Urice na biopsihologiji

urice_famnit1Mladinski center Dravinjske doline je na povabilo Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije iz Kopra študentom in študentkam Biopsihologije predstavil Urice medkulturnega dialoga, ki so nastale v projektu Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga. Kot primer dobre prakse medkulturnega učenja in vzgoje so bile izvedene Urice na temo muslimanska kultura. Sodelovala je tudi predstavnica omenjene kulture, Faila Pašić Bišić, iz Društva UP. Študenti in študentke bodo za predstavljeni model podale predloge za nadgradnjo. (K. K.)

Foto: F. P. B.