Publikacije in video

Publikacije

 • Analiza raziskave o sprejemanju različnosti 2014 – 2015: prenesi
 • Publikacija MAMD 2014 – 2015: prenesi
 • Urice medkulturnega dialoga – LGBT skupnost (za osnovne šole):
  metodologija – prenesi; didaktično gradivo  – prenesi
 • Urice medkulturnega dialoga – migranti in migrantke (za osnovne šole):
  metodologija – prenesi; didaktično gradivo  – prenesi
 • Urice medkulturnega dialoga – muslimanska kultura (za osnovne šole):
  metodologija – prenesi; didaktično gradivo – prenesi
 • Urice medkulturnega dialoga – romska kultura (za osnovne šole):
  metodologija – prenesi; didaktično gradivo – prenesi
 • Urice medkulturnega dialoga – begunci in begunke (za osnovne šole):
 • metodologija – prenesi; didaktično gradivo – prenesi
 • Metodologija Uric medkulturnega dialoga – islam in LGBT skupnost (za srednje šole) – prenesi
 • Metodologija Uric medkulturnega dialoga – Romi (za srednje šole); Usposabljanje mladinskih delavcev; Raziskava o strpnosti 2009 – 2012 –prenesi
 • Raziskava o strpnosti 2013 – 2014; Metodologija usposabljanja mladinskih delavcev – prenesi
  Zgodbe iz barvastega lonca- prenesi

Časopisi

 • MAMD časopis št. 1, 2009 – prenesi
 • MAMD časopis št. 2, 2010 – prensei
 • MAMD časopis št. 3, 2010 – prenesi
 • MAMD časopis št. 4, 2011 – prenesi
 • MAMD časopis št. 5, 2012 – prenesi
 • MAMD časopis št. 6, 2012 – prenesi

Video