Delavnice o človekovih pravicah in dolžnostih

Urice medkulturnega dialoga, ki jih v sklopu projekta Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga izvaja Mladinski svet Občine Slovenske Konjice, so bile izvedene na OŠ Ob Dravinji, OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica in OŠ Pod goro.

Učence in učenke so informirali o romski kulturi in o migrantih ter migrantkah. Pri tem so sodelovale predstavnice iz manjšinskih skupnosti, Monika Sandreli iz Zveze Romov Slovenije, Hazbije Bytyqi, kot predstavnica albanske manjšine in Vladimíra Butolen kot predstavnica češke manjšine.

Delavnice te vrste so pomembne, saj se učenci in učenke večinoma prvič srečajo s pojmi kot so diskriminacija, integracija, asimilacija, stereotip in predsodek. Najbolj ključno v delavnicah pa so kontrolirane okoliščine srečanja s predstavniki in predstavnicami manjšin, ki velikokrat mladim omogočijo prvo pozitivno izkušnjo z manjšinami in s tem pod vprašaj postavijo stereotipe in predsodke o različnih.

Klik za ogled foto albuma.

Avtor: MSOSK